Diesel Service: DE NUMMER 1 OP HET GEBIED VAN DIESELBEHANDELING

Diesel Service l A propos l Vue 01 l Diesel Service, le numéro 1 en traitement du diesel

« Er was een stroomstoring en
de stroomgenerator startte zoals gewoonlijk.
En toen beschadigde vervuilde
brandstof opeens de stroomgenerator. »

Het steeds vaker voorkomen van stroomuitvallen en spanningsdalingen onderstreept het belang van een betrouwbare noodstroomgenerator.

Sinds wanneer hebben we diesel nodig?

Deze vraag hebben we al duizenden keren gehoord. Vroeger kon je diesel 20 jaar zonder problemen opslaan. Hoe komt het dat de moderne diesel moet worden behandeld?

Het eenvoudige antwoord is omdat we bewuster met het milieu omgaan. Alle landen proberen de negatieve effecten van de verbranding van fossiele brandstof op het milieu te verminderen. Die pogingen hebben geleid tot enerzijds de introductie van biodieselmengsels en anderzijds een strengere controle op emissies.

Biodieselmengsels

Nu is de brandstof die we kopen een mengsel van diesel uit de petrochemie en FAME, een biologisch element die  verontreiniging, veroorzaakt door de verbranding van brandstof, vermindert. Sinds 2007 bevat diesel 7% FAME, en dat aandeel zal gestaag toenemen.

Biodiesel is een geweldige uitvinding voor het milieu, maar een probleem voor iedereen die brandstof opslaat. In de productiefase bevat het water en het is hygroscopisch tijdens de opslag. Water vormt een groot risico voor schoon brandstof:

  • Water zorgt voor verontreiniging ;
  • Water bevordert de verspreiding van microben, bekend onder de naam « dieselbacterie » ;
  • Water versnelt besmetting door vaste stoffen zoals roest.

Emissienormen

Sinds de invoering van de Euro 1-norm in 1992 heeft Europa de emissiecontroles op dieselmotoren opgevoerd. De nieuwe motoren moeten nu voldoen aan de Euro 6-norm, de meest strenge norm met betrekking tot emissies ooit.

Om aan deze normen te kunnen voldoen hebben moderne motoren schone brandstoffen nodig. Vuile brandstof verstopt of beschadigt gevoelige onderdelen zoals injectoren en pompen. Oude brandstof – zowel diesel uit de petrochemie als biodiesel – bevat colloïdaal koolstof en andere verontreinigingen die moderne motoren kunnen verstikken of beschadigen.

Het programma Diesel Service voor de behandeling van brandstof elimineert elke vorm van verontreiniging en zorgt zo voor een betrouwbare werking van uw onmisbare apparatuur. Neem contact op met uw adviseur voor gedetailleerde informatie over de verschillende soorten brandstofverontreiniging, de oorzaken en de mogelijke behandelingen.