STABILISATIE VAN BRANDSTOF - DE FINAL TOUCH

Diesel Service - Stabilisation du carburant - Les additifs de Diesel Service représentent un cocktail de vitamines qui préserve votre carburant stocké des microbes et accroit la performance de vos groupes électrogènes.

De brandstofadditieven van Diesel Service vormen een soort vitaminencocktail die uw opgeslagen brandstof beschermt tegen bacteriën en ervoor zorgt dat uw generatoren beter presteren.

Opgeslagen diesel wordt permanent bedreigd

Na verloop van tijd wordt de diesel verontreinigd met roest, colloïdale koolstof en andere vaste deeltjes. Bovendien kan de diesel worden verontreinigd met water. Het risico is nog groter als het gaat om biodiesel 7% (B7) of 15% (B15).

Terwijl de Diesel Defence-polijstingseenheden bacteriën van grote omvang verwijderen, reageren de brandstofadditieven van Diesel Service direct om kleine bacteriën te doden en dat wat ze nodig hebben om zich te vermenigvuldigen te neutraliseren.

ADV Energiser

ADV Energiser is een reinigingsmiddel dat wordt gebruikt door het ClearTank-reinigingsproces. Als uw tanks verontreinigd zijn door een scheur in de tank of door een levering van slechte kwaliteit, zullen ze met ADV Energiser worden gereinigd.

ADV Regulator

ADV Regulator isoleert het water dat aanwezig is in de biodiesel. Door het omhullen van watermoleculen isoleert de ADV Regulator bacteriën en microben die water nodig hebben om zich te vermenigvuldigen. Door ADV Regulator aan uw brandstof toe te voegen wordt de microbiële groei vertraagd, hetgeen resulteert in kostenbesparing op het gebied van filter vervanging..

ADV Predator

Leveringen van vervuilde brandstof veroorzaken regelmatig een piek in microbiële activiteit. ADV Predator verwijdert die activiteit, zonder gebruik te maken van de ClearTank-service, voordat de filters van een polijstingseenheid worden verstopt.

Luchtzakken

De meest voorkomende bron van langdurige waterverontreiniging is verrassend: lucht.

De temperatuurverschillen tussen dag en nacht produceren een inhalatie- en uitademingsverschijnsel en brengen vochtige lucht in contact met brandstof. Omdat biodiesel hygroscopisch is (trekt water aan), absorbeert de diesel dat vocht.

De luchtzakken verwijderen het vocht uit de lucht tijdens de inhalatiecyclus. Tijdens de uitademingscyclus stroomt de lucht door de luchtzak, waardoor de vochtigheid uit de filter wordt gezuiverd.

Neem contact op met een van onze adviseurs voor gedetailleerde informatie over de stabilisatieproducten van Diesel Service.